Skrypt działający jako blog

Skrypt do prowadzenia blogu

Nasza firma Ads-Cenrer.NET Sp Zo.o., jako spadkobierca działalności gospodarczej o identycznej nazwie stała się posiadaczem skryptu napisanego niegdyś na zamówienie działalności gospodarczej o identycznej nazwie jak nasza spółka. W drodze przejmowania wartościowych aktywów, nasza spółka kapitałowa stałą się również właścicielem skryptu do prowadzenia blogów pod dowolną domeną pod którą zostanie zainstalowany. Skrypt był tak budowany aby spełniał podstawowe założenia łatwej rozbudowy o kolejne podstrony z treściami które zamieszczamy. W trakcie swojego żywota skrypt jak i wyszukiwarki przeszedł swoistą ewolucję. Na przestrzeni kilku lat, niegdyś mała nieskomplikowana konstrukcja nabrała większych kształtów oraz ciekawych cech. W drodze stałej rozbudowy w celu podążania za nowymi wytycznymi jakości narzucanymi przez wyszukiwarki, również i my stale rozwijamy swoje zaplecze skryptowe. Dlatego i ten prosty skrypt do prowadzenia blogów stale podlega rozbudowie i modernizacji.

 

Oprócz skryptu do prowadzenia blogów spółka Ads-Center.NET posiada również skrypt katalogu stron internetowych, który na większości domen jest instalowany jako dodatkowe źródło dochodów a w tym przypadku stanowi bezpośredni główny filar całej domeny pod którą został zainstalowany.

 

Jednak wracając do skryptu na którym tworzymy blogi, należy wspomnieć o fakcie iż został tak zaprojektowany aby nie obciążał swoim działaniem serwera ani baz danych. Wiadomo że każde wywołanie bazy danych powoduje pewne operacje na serwerze obsługujące bazy danych. Stworzenie baz danych dało nowe życie wszystkim projektom opartym o PHP czy też JS. Dawniej zapisywano dane w plikach, a wejście baz danych spowodowało że świat nagle przyśpieszył. Przechowywanie danych stało się znacznie łatwiejsze tak samo jak i przeprowadzanie na nich operacji. Jednak my wiedząc że nasz skrypt będzie wiele razy instalowany na tym samym serwerze pod różnymi domenami, musieliśmy opracować taką metodę przechowywania danych aby przy ich wyświetlaniu nie generować dodatkowego obciążenia dla serwera. Dlatego skorzystaliśmy ze starej technologii która zmodernizowaliśmy do naszych obecnych potrzeb. Dzięki temu osiągnęliśmy szybkość pobierania informacji jak z baz danych a przy okazji znacznie odciążyliśmy serwer od wykonywania pewnych czynności które generują nadmierne obciążenie.